RESOLUCIÓN AXUDAS A PRODUTORES

Publicase a orde de axudas a produtores de nova incorporación a réximes de calidade. Poderán ser beneficiarios aqueles agricultores que se inscribiran por primeira vez na IXP Pataca de Galicia durante a campaña 2016-2017.

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 15 de xuño de 2017, quedando incluída esta data dentro do prazo.

O texto completo foi publicado no DOG núm.: 87, de 8 de maio de 2017:

ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Pódese consultar toda a información no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG0426-280417-0002_gl.html

Undefined