Envases Autorizados

 

As patacas comercializadas ó amparo da Indicación Xeográfica Protexida "Pataca de Galicia" ou "Patata de Galicia", tras a certificación destas como aptas de acordo co Regulamento, deben levar unha etiqueta numerada correlativamente, autorizada, expedida polo Consello Regulador e co logotipo oficial da Indicación Xeográfica Protexida. Nas etiquetas e contraetiquetas figurará obrigatoriamente a mención "Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia".

Envases

Galego